Home

Vakantieperiode

Van 5 augustus tot 24 augustus zijn er geen lessen in verband met de vakantieperiode. Er is wel gelegenheid om vrij te rijden.

Afscheid voorzitter Jan Grievink

Donderdag 18 april heeft manege Luxool afscheid genomen van haar zeer gewaardeerde voorzitter Jan Grievink. Door zijn opvolger Aart van Dronkelaar en enkele leden werden dankwoorden en anekdotes aangehaald. Corrie de Meijer gaat uit het bestuur en gaat penningmeester Jose de Groot ondersteunen. Riet Waaijenberg zal de taken van secretaris in het bestuur gaan waarnemen.

 

Machtiging automatische incasso

Afgelopen week heeft als het goed is iedereen de contributie nota van 2019 ontvangen. Hierbij zat ook een inschrijfformulier voor automatische incasso. Een vriendelijk maar dringend verzoek dit formulier in te vullen. Dit formulier kan ingeleverd worden op 16 april tijdens de ledenvergadering. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar de ledenvergadering te komen, dan kan ook opgestuurd worden per post naar de penningmeester of inscannen en mailen naar penningmeester@luxool.nl. Het mag ook in de manege afgeleverd worden in het postvakje in de kantine. Heb je de contributienota niet ontvangen, graag een email naar de penningmeester. Adres penningmeester: Jose de Groot, Graaf van Lyndenlaan 38, 3771 JD  Barneveld.

Verenigingen

Sponsoren