Deelnemersinformatie

Tijdens Jumping Indoor Nijkerk gelden de volgende regels:

 

•Alleen het eerste parcours wordt gereden voor punten.

 

•Na aanmelding moet er altijd voor 2 parcoursen worden betaald, ook wanneer er maar 1 parcours gereden wordt.

 

•Er wordt uitsluitend gestart volgens de startlijsten. Deelnemers dienen te starten in hun toegestane klasse op startvolgorde van het programma.

 

•De aanwijzingen van de ringmeester dienen te worden opgevolgd.

 

•Te laat komen betekent niet meer starten. Deelnemers dienen tenminste 1 uur voor hun starttijd aanwezig te zijn.

 

•Bij de prijsuitreiking worden de nummers 1 t/m 5 te paard in de hoofdring verwacht, anders vervalt de prijs aan de organisatie.

 

•Parcours verkennen uitsluitend in tenue.

 

•Plaatsing in de finale alleen in de tijdens dit concours hoogst gereden klasse.

 

•1 op 4 starts mogen door naar de finale met een maximum van 20 starts per klasse in de finale, zulks ter bepaling aan de organisatie van Jumping Indoor Nijkerk.

 

•Ook tijdens Jumping Indoor Nijkerk kan het inschrijfgeld met pin betaald worden.

 

*Let op: tijden zijn richttijden

 

Deelnemersreglement:

Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling Basiswedstrijdsport van de K.N.H.S.
Iedere deelnemer moet rekening houden met de mogelijkheid tot controle op startpassen en het gebruik van ongeoorloofde middelen of medicijnen.

Verenigingen

Bord Sponsoren