Machtiging automatische incasso

Afgelopen week heeft als het goed is iedereen de contributie nota van 2019 ontvangen. Hierbij zat ook een inschrijfformulier voor automatische incasso. Een vriendelijk maar dringend verzoek dit formulier in te vullen. Dit formulier kan ingeleverd worden op 16 april tijdens de ledenvergadering. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar de ledenvergadering te komen, dan kan ook opgestuurd worden per post naar de penningmeester of inscannen en mailen naar penningmeester@luxool.nl. Het mag ook in de manege afgeleverd worden in het postvakje in de kantine. Heb je de contributienota niet ontvangen, graag een email naar de penningmeester. Adres penningmeester: Jose de Groot, Graaf van Lyndenlaan 38, 3771 JD  Barneveld.

Verenigingen

Sponsoren