Algemene ledenvergadering

Donderdag 18 April

Dinsdag 26 maart heeft de secretaris een email verzonden naar alle leden van manege Luxool met daarin de aankondiging van de algemene ledenvergadering op donderdag 18 april. Deze email is op veel adressen niet bezorgd, onder andere omdat van een aantal leden niet het juiste emailadres bekend is bij de secretaris. Als je de email niet hebt ontvangen, wil je dan checken of het in je SPAM box terecht is gekomen, ofwel je juiste emailadres doorgeven aan de secretaris: secretaris@luxool.nl

Verenigingen

Sponsoren